W dniu 21 października 2020 roku zmarł Pan mgr inż. Tadeusz Gula, współtwórca oraz długoletni Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu.

Kierował szkołą nieprzerwanie od 1968 do 1984 roku, aż do przejścia na emeryturę. Objął stanowisko na początku powstania placówki i wraz z gronem zaangażowanych osób budował ją od podstaw, przezwyciężając trudności lokalowe, kadrowe i sprzętowe. Radom zawsze chlubił się szkołą, która pod dyrekcją Pana dyrektora Tadeusza Guli mogła poszczycić się wysokim poziomem nauczania i wieloma osiągnięciami, zarówno w dziedzinie nauki, techniki jak również sportu i rekreacji. Szkoła stała się atrakcyjna dla młodzieży, tworzono nowe klasy i nowe specjalności. Pan dyrektor Gula poświęcił 16 lat życia na budowanie renomy i prestiżu szkoły i przekazał ją swoim następcom jako nowoczesną, rozwijającą się placówkę oświatową.

Żegnamy dziś z żalem Człowieka, którego wysiłkiem i pracą powstawała Nasza Szkoła. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Dziękujemy!

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy Szkoły oraz cała społeczność szkolna składają wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego.

sw t gula