Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

W dniu 21 października 2020 roku zmarł Pan mgr inż. Tadeusz Gula, współtwórca oraz długoletni Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu.

Kierował szkołą nieprzerwanie od 1968 do 1984 roku, aż do przejścia na emeryturę. Objął stanowisko na początku powstania placówki i wraz z gronem zaangażowanych osób budował ją od podstaw, przezwyciężając trudności lokalowe, kadrowe i sprzętowe. Radom zawsze chlubił się szkołą, która pod dyrekcją Pana dyrektora Tadeusza Guli mogła poszczycić się wysokim poziomem nauczania i wieloma osiągnięciami, zarówno w dziedzinie nauki, techniki jak również sportu i rekreacji. Szkoła stała się atrakcyjna dla młodzieży, tworzono nowe klasy i nowe specjalności. Pan dyrektor Gula poświęcił 16 lat życia na budowanie renomy i prestiżu szkoły i przekazał ją swoim następcom jako nowoczesną, rozwijającą się placówkę oświatową.

Żegnamy dziś z żalem Człowieka, którego wysiłkiem i pracą powstawała Nasza Szkoła. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Dziękujemy!

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy Szkoły oraz cała społeczność szkolna składają wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego.

sw t gula