Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Październik to czas trwania globalnego projektu ‘Climate Action Project 2020’ realizowanego w naszej szkole przez nauczycielki języka angielskiego. Inicjatorem projektu jest Koen Timmers z Belgii, finalista w konkursie Global Teacher Prize (tzw Nobel Nauczycielski) oraz założyciel stowarzyszenia ‘Take Action Global’. W projekcie bierze udział ponad 150,000,000 z 100 różnych krajów. Działania projektu wspierają znane osoby i organizacje między innymi Dalai Lama, Greenpeace, dr Jane Goodall, Unesco, Microsoft, #TeachSDGs.

Projekt przedstawiany w Parlamencie Europejskim i na szczycie klimatycznym ONZ, potrwa 6 tygodni i jest realizowany w klasach 1P2, 2M, 2P, 2Ti1 oraz 3TMA. Tematyka projektu obejmuje działania związane z przyczynami i skutkami zmian klimatu. W pierwszym tygodniu projektu uczniowie przygotowali prezentacje i filmiki dotyczące zmian klimatycznych w naszym regionie, w kolejnych tygodniach tematyka projektu będzie miała zasięg globalny. Uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach online z innymi uczestnikami projektu z różnych krajów świata. Efekty drugiego tygodnia pracy, sadzenie drzew na terenie naszej szkoły, można zobaczyć na załączonych zdjęciach. Nauczycielki języka angielskiego serdecznie zachęcają inne klasy do posadzenia swojego drzewka na terenie szkoły.


Hasło przewodnie projektu: GO GREEN, SAVE THE PLANET!!!