Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

25 września 2020 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się Gala Finałowa XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Młody Innowator 2019/2020". Na uroczystość wręczenia nagród zostali zaproszeni uczniowie z naszej szkoły: Aniela Siembor z kl. 4TI1, Wiktor Bal z kl. 3TMA oraz tegoroczni absolwenci Jakub Starzyński i Bartłomiej Barwicki wraz z opiekunem Sławkiem Sokołowskim. Jako Laureaci otrzymali oni Wyróżnienie Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów za projekt praktyczny "Elektryczny jednoosobowy bezbateryjny pojazd solarny".

W Gali wzięło udział 17 zwycięzkich zespołów uczniowskich ze szkół podstawowych, liceów oraz techników z całej Polski. Uczniowie wraz z opiekunem otrzymali nagrody oraz dyplomy. Celem Konkursu, który odbywa sie corocznie, jest promowanie wsród uczniów działań dotyczących innowacyjnych technicznych rozwiązań konstrukcyjnych obejmujacych różne sfery życia codziennego oraz techniki. Organizatorami Konkursu byli: Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych, Naczelna Organizacja Techniczna, Towarzystwo Kultury i Historii Techniki oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Rozwoju, Minister Edukacji Narodowej oraz Przegląd Techniczny. Należy nadmienić, że jako Laureaci Konkursu nasi uczniowie uzyskali prawo do pokazu oraz promocji swojego projektu podczas XIV Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków "International Warsaw Invention Show 2020".

Naszym uczniom oraz opiekunowi serdecznie gratulujemy osiągniętego sukcesu.