Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

W czwartek 17 czerwca uczniowie klasy 1M wraz z opiekunami Barbarą Chrząszcz i Marcinem Makowskim odwiedzili gościnne progi Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. W ramach podpisanej współpracy moglismy wreszcie uczestniczyć stacjonarnie w akcji Polibus zorganizowanej przez uczelnię. Na dobry początek zwiedziliśmy pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt. Młodzież zapoznała się z możliwościami, jakie oferuje Politechnika Świętokrzyska przy okazji brania udziału w tej akcji.

Zwiedzanie zaczęliśmy od Centrum Laserowych Technologii Metali, gdzie między innymi znajduje się łazik marsjański, zbudowany przez studentów i z którym wielokrotnie wygrywali międzynarodowe zawody. Zajrzeliśmy też do Pracowni wzornictwa przemysłowego, Pracowni obróbki plastycznej, LaboratoriumKomputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych,Laboratorium Mechaniki Doświadczalnej i Mechaniki Pękania,Laboratorium Obrabiarek Sterowanych Numerycznie i Pracowni Spawalnictwa.Mogliśmy się przyjrzeć, na jakch maszynach młodzież będzie mogła uczestniczyć już nie tylko z pozycji obserwatora.

Miejmy nadzieję, że pandemia nie zatrzyma nas w przyszłym roku szkolnym i już regularnie uda nam się nie tylko zwiedzać, ale i brać czynny udział w zajęciach w wybranych przez nas pracowniach i laboratoriach.