Znamy wyniki Olimpiady Innoacji Technicznych i Wynalazczości.

W roku szkolnym 2020/2021 z naszej szkoły w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalaczości w Bloku A – Innowacje Techniczne zostały zgłoszone 4 prace w następujących kategoriach: pomoc dydaktyczna – praca Artura Puca z klasy 2TM pt.: Woltomierz liczb zespolonych, pomysł techniczny – praca autorów: Krzysztofa Maja i Jakuba Zawadzkiego z klasy 4TM1 pt.: Bezpieczny rower do nauki jazdy dla dzieci, pomysł ekologiczny – praca autorów: Anieli Siembor z klasy 4TI1 i Wiktora Bala z klasy 3TAE pt.: Elektryczny jednoosobowy bezbateryjny pojazd solarny z aktywną barierą antywirusową – modernizacja, usprawnienie softwarowo-techniczne – praca autorów: Kacpra Drążyka i Daniela Niewiadomskiego z klasy 4TM2 pt.: Usprawnienie nauki i pracy zdalnej poprzez kontrolę stężenia CO2 w powietrzu.

 

Do finału konkursu zakwalifikowały się trzy prace. Decyzją jury tytuł finalisty olimpiady otrzymali Aniela Siembor i Wiktor Bal, natomiast tytuł laureata okręgowego olimpiady uzuskali Kacper Drążyk i Daniel Niewiadomski oraz Krzysztf Maj i Jakub Zawadzki.

Laureatom okręgowym i finalistom SERDECZNIE GRATULUJEMY i zachęcamy do udziału w olimpiadzie w przyszłym roku szkolnym.

Przygotował: Marcin Makowski