Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Znamy wyniki Olimpiady Innoacji Technicznych i Wynalazczości.

W roku szkolnym 2020/2021 z naszej szkoły w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalaczości w Bloku A – Innowacje Techniczne zostały zgłoszone 4 prace w następujących kategoriach: pomoc dydaktyczna – praca Artura Puca z klasy 2TM pt.: Woltomierz liczb zespolonych, pomysł techniczny – praca autorów: Krzysztofa Maja i Jakuba Zawadzkiego z klasy 4TM1 pt.: Bezpieczny rower do nauki jazdy dla dzieci, pomysł ekologiczny – praca autorów: Anieli Siembor z klasy 4TI1 i Wiktora Bala z klasy 3TAE pt.: Elektryczny jednoosobowy bezbateryjny pojazd solarny z aktywną barierą antywirusową – modernizacja, usprawnienie softwarowo-techniczne – praca autorów: Kacpra Drążyka i Daniela Niewiadomskiego z klasy 4TM2 pt.: Usprawnienie nauki i pracy zdalnej poprzez kontrolę stężenia CO2 w powietrzu.

 

Do finału konkursu zakwalifikowały się trzy prace. Decyzją jury tytuł finalisty olimpiady otrzymali Aniela Siembor i Wiktor Bal, natomiast tytuł laureata okręgowego olimpiady uzuskali Kacper Drążyk i Daniel Niewiadomski oraz Krzysztf Maj i Jakub Zawadzki.

Laureatom okręgowym i finalistom SERDECZNIE GRATULUJEMY i zachęcamy do udziału w olimpiadzie w przyszłym roku szkolnym.

Przygotował: Marcin Makowski