Zapraszamy do zapoznania się z ofertą służby w ABW skierowaną do absolwentów naszej szkoły.