Dyrekcja Zespołu Szkół Elektronicznych wraz z gronem pedagogicznym zwraca się z prośbą o głos w budżecie obywatelskim 2022 na budowę boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy naszej szkole. Boisko będzie służyć wszystkim mieszkańcom Radomia i uczniom naszej szkoły. Serdecznie prosimy o Głosowanie na nasz projekt.

 

plakat strona