Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Miło nam poinformować o udziale naszych uczniów w międzynarodowym projekcie, w którym mają możliwość współpracy ze studentami z uniwersytetów z Turcji i Portugalii. Projekt został zgłoszony do konkursu i uzyskał grant w wysokości 10.000,00 €.

Uczestnicy projektu:
- klasa 2P
  Zuzanna Jabłońska, Zuzanna Sasin;
-klasa 2TI1
 Weronika Majewska, Michał Adam, Tomasz Szczerbiński, Kacper Wojda;
-klasa 2TI2
 Adam Prątnicki;
-klasa 2i
 Kordian Białek, Dawid Cis, Igor Jakubowski, Maciej Kowalczyk, Adrian Maj,
 Jakub Ożdżyński, Jakub Pawelczyk, Jakub Rakowski, Jakub Solecki;
-klasa 2M
 Patryk Brzozowski, Mikołaj Dąda, Bartłomiej Krzyżanowski, Seweryn Rola, Kamil Tracz;
-klasa 2TM
 Artur Puc, Jakub Szymczak, Adam Trzos.


Projekt SGC2 zapewnia uczniom i studentom możliwość ćwiczenia języka angielskiego poprzez zadania projektowe z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Projekt poświęcony jest nauce języka angielskiego poprzez działania na rzecz walki z izolacją (spotkania międzynarodowe) oraz promowanie odpowiedzialnego zachowania poprzez tworzenie filmów i plakatów cyfrowych w języku angielskim.

Działania projektowe pozwolą uczniom i studentom na wymianę doświadczeń związanych z pandemią. Ten trudny czas, zmusza nas do zamknięcia, ale niekoniecznie do izolacji, zachęca do tworzenia wirtualnych mostów, które umożliwiają przekraczanie fizycznych granic.

Zadania projektowe

Uczniowie ZSE, studenci z wydziału filologii angielskiej (UTH Radom), pielęgniarstwa i marketingu (Uniwersytet Viseu w Portugalii) oraz psychologii (Uniwersytet Ege w Turcji) stworzą ulotki i plakaty na temat COVID-19 i jego wpływu na uczniów i studentów z różnych krajów. W tym celu opublikują swoje prace na stronie SGC2, aby uzyskać komentarze od swoich i innych grup.
Następnie wspólnie ze studentami z Turcji i Portugalii stworzą filmiki, które wezmą udział w międzynarodowym konkursie filmowym.
Celem konkursu jest ukazanie, że wszyscy jesteśmy obywatelami świata, borykamy się z tymi samymi lękami a komunikowanie się w języku angielskim zbliża ludzi i ostrzega innych przed niebezpiecznymi sytuacjami.


Jury w II etapie konkursu, to wykładowcy z Uniwersytetu w Oksfordzie oraz autorzy książek z Wielkiej Brytanii i USA (Jon Hird, John Huges, Kieran Donaghy, Rob Howard).

W październiku 2021 r zadania grup projektowych zostaną zaprezentowane na międzynarodowej konferencji, podczas której poznamy zwycięską grupę. Efektem końcowym projektu będzie publikacja e- książki. Planowany termin publikacji: styczeń 2022 r.

Zespół nauczycieli koordynujących międzynarodowy projekt:

1. Magdalena Dygała – Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte, Uniwersytet Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu;

2. Maria José Antunes –  Uniwersytet Viseu w Portugalii;

3. Susana Amante – Uniwersytet Viseu w Portugalii;

4. lkay Gökçe – Uniwersytet Ege w Turcji.


Trzymamy kciuki za naszych uczniów!!!