1 kwietnia 2021 r. rozpocznie się największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Okazja do wzięcia obowiązkowego udziału w tym badaniu zdarza się raz na 10 lat. Nie warto marnować tej szansy.

Jako pracownicy samorządowi doskonale zdają sobie Państwo sprawę, jak ważne dla sprawnego funkcjonowania gminy są aktualne i dokładne dane statystyczne. Dlatego bardzo liczymy, że nie poprzestaną Państwo na wypełnieniu przez siebie obowiązku spisowego w pierwszym możliwym terminie, ale będą też Państwo zachęcać do tego innych mieszkańców, tak aby dane dla Państwa gminy lub miasta były kompletne i w pełni miarodajne.

Zachęcamy gorąco do rozpowszechniania informacji o NSP 2021 podczas wszelkich spotkań i rozmów z mieszkańcami, członkami rodziny czy znajomymi. Apelujemy też o wykorzystanie mediów społecznościowych poprzez śledzenie i udostępnianie na Państwa kontach informacji na temat NSP 2021 zamieszczanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie w serwisach Facebook i Twitter:

- https://www.facebook.com/UrzadStatystycznywWarszawie,

- https://twitter.com/Warszawa_STAT?lang=pl

Podstawową i obowiązkową metodą NSP 2021 będzie samospis internetowy. Aplikacja spisowa będzie dostępna od 1 kwietnia na stronie internetowej https://spis.gov.pl/. Osoby, które nie mają w domu komputera i Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy lub Miasta, gdzie będzie funkcjonować punkt do samospisu internetowego.

W każdej gminie będą pracować rachmistrzowie spisowi. Zbieranie przez nich informacji odbywać się będzie na dwa sposoby: poprzez wywiad telefoniczny i, jeśli pozwolą na to warunki epidemiczne, bezpośrednio. W razie wątpliwości co do tożsamości rachmistrza należy skontaktować się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99, skorzystać z aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie https://spis.gov.pl lub sprawdzić na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Warszawie https://warszawa.stat.gov.pl/. Przez infolinię będzie można również spisać się telefonicznie.

Prosimy uprzejmie o kontakt z własnym Gminnym Biurem Spisowym, jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące NSP 2021. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej https://spis.gov.pl/.

Z poważaniem,

Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego

/-/ Zofia Kozłowska