Nieprzypadkowo laureaci programów stypendialnych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego spotkali się w elektroniku. Spośród 204 uczniów z naszego regionu aż 28 jest naszymi uczniami. Każdy z nich przez cały rok szkolny będzie otrzymywać stypendium w wysokości około 500 zł miesięcznie. W sumie na ten cel władze Mazowsza przeznaczyły blisko 5 mln zł. Ze zdolną młodzieżą spotkał się wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Rozdanie dyplomów poprzedziła część artystyczna. Janek Majewski po raz pierwszy wykonał publicznie swój utwór do którego napisał tekst i aranżację muzyczną. Następnie w duecie z Agatą Łęcką rewelacyjnie zaprezentowali przebój Sahllow. Występ poprowadził Patryk Cis.

W tym roku szkolnym wsparcie w ramach obydwu projektów – „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” oraz „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” – otrzyma w sumie 994 najzdolniejszych uczniów z Mazowsza – 476 ze szkół podstawowych i ogólnokształcących oraz 518 ze szkół zawodowych. Każdy z nich otrzyma miesięcznie około 500 zł (w zależności od programu). 204 tegorocznych stypendystów pochodzi z subregionu radomskiego.

To już 11 edycja programów stypendialnych dla mazowieckiej młodzieży. Stypendia to dla uczniów często duży zastrzyk finansowy. Tym bardziej, że wsparcie mogą przeznaczyć zarówno na udział w różnego typu zajęciach, warsztatach, wycieczkach, kursach zawodowych czy konferencjach naukowych, ale także na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, fotograficznego czy książek itp. Warunkiem otrzymania pomocy są ponadprzeciętne wyniki w nauce, a wysoka średnia ocen czy też udział w olimpiadach i konkursach to tylko niektóre z kryteriów, jakie muszą spełniać osoby ubiegające się o wsparcie.

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka

Program ten skierowany jest do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz  liceów ogólnokształcących, zlokalizowanych na obszarze województwa mazowieckiego osiągających wysokie wyniki w nauce. Projekt ma na celu rozwijanie zdolności edukacyjnych i motywowanie do dalszej nauki. Wsparcie stypendialne w roku szkolnym 2019/2020 trafi do 476 uczniów, a całkowita kwota stypendium wynosi 4 900, 00 zł.

Całkowita wartość projektu: 2 682 260,00 zł.

Kwota dofinansowania Unii Europejskiej: 2 145 808,00 zł

Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych

To z kolei projekt, którego celem jest wzrost efektywności i skuteczności w zakresie kształcenia zawodowego tak, aby odpowiadało ono na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. W roku szkolnym 2019/2020 stypendium otrzyma 518 stypendystów w wysokości 5 077,00 zł.

Całkowita wartość projektu: 2 892 876,00 zł

Kwota dofinansowania Unii Europejskiej: 2 314 300,80 zł.

Do tej pory w ramach programów stypendialnych samorząd województwa mazowieckiego wsparł 8607 uczniów, a na stypendia przeznaczono ponad 41 mln zł.

Cieszymy się że mogliśmy gościć najzdolniejszą młodzież w naszej szkole, to dla nas zaszczyt i wyróżnieni oraz świadomość że nasi uczniowie należą do czołówki wśród najlepszych.

Laureatom gratulujemy i z nadzieją zapraszamy do elektronika za rok!!!

 

Lista szkół, w których uczą się stypendyści z subregionu radomskiego