W środę 29 stycznia pan Dyrektor Konrad Witkowski podpisał umowę z prof. dr. hab. Jakubem Takosoglu, naszym absolwentem, a aktualnie Prodziekanem do Spraw Studenckich i Dydaktyki na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach dotyczącą objęcia wybranych klas o profilu mechatronicznym i automatycznym patronatem uczelni i stworzenia uczniom możliwości rozwijania umiejętności i poszerzania wiedzy przy wykorzystaniu najnowszych technologii na Politechnice Świętokrzyskiej.

Od października 2020 roku raz w miesiącu wybrana klasa będzie uczestniczyć w laboratoriach na terenie Politechniki Świętokrzyskiej. Uczelnia ze swojej strony zapewnia całkowitą opiekę, włączając w to transport młodzieży. Przy okazji wizyty w szkole poprowadził prelekcję, w której uczestniczyli uczniowie klas 2TM, 3TM1 i 4TM. Opowiadał o możliwościach studiowania, szansach rozwoju, strukturze Politechniki Świętokrzyskiej. Warto pomyśleć o takim wyborze, gdyż Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn jest jednym z lepszych w Polsce i zapewnia swoim studentom kompleksowy rozwój i stwarza możliwości poszerzania zainteresowań.