W piątek, 17.01.2020r., odbyła się w naszej szkole, na zaproszenie p. Joanny Łyjak, prelekcja na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. Spotkanie poprowadziły z ramienia Komendy Wojewódzkiej z siedzibą w Radomiu przedstawicielki Wydziału Prewencji: mł. asp. Karolina Nowocień i mgr Małgorzata Dukała.

Podczas prelekcji zostały przedstawione i omówione zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich. Szczególną uwagę zwrócono na przepisy Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Uczniowie zostali zapoznani z definicją osoby nieletniej, poznali pojęcie czynu karalnego i demoralizacji. Przestawione zostały również środki wychowawcze i środek poprawczy stosowany wobec nieletnich przez Sąd Rodzinny i Nieletnich, w przypadku przejawiania demoralizacji bądź popełnienia czynu karalnego. Omówiono najczęstsze zachowania, które mogą stać się powodem konfliktu z prawem, tj. nierozważne zamieszczanie informacji na portalach społecznościowych, w tym cyberprzemoc, przemoc rówieśnicza, wymuszenia, kradzieże i rozboje. Wszystkie te przypadki mają ścisłe powiązanie z odpowiedzialnością prawną.

Dziękujemy przedstawicielkom Komendy Wojewódzkiej za przyjecie zaproszenia i przeprowadzenie prelekcji, która z pewnością podniosła świadomość prawną naszych uczniów oraz wzbogaciła ich wiedzę na temat sposobów przeciwdziałania różnym zagrożeniom.