Jak zauważyliście nad wejściem do szkoły została zamontowana tablica świetlna LED. Tablica informuje o jakości powietrza. Wszystko to za sprawą uczestnictwa szkoły w projekcie: Edukacyjna Sieć Antysmogowa. ESA to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym.

Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i wpływu codziennych działań na jego jakość. Szkoły – jako instytucje kształcące dzieci i młodzież oraz ważne ośrodki opiniotwórcze – są właściwym miejscem, w którym wiedzę należy upowszechniać i pomagać społeczności lokalnej w identyfikacji i zrozumieniu problemów, mających wpływ na jakość życia. Możecie monitorować jakość powietrza odwiedzając stronę internetową https://esa.nask.pl/ na której podawane jest aktualny stan pyłów MP 2,5 i PM 10.

W ramach programu ESA, będą prowadzone dodatkowe działania edukacyjne upowszechniające problematykę smogu.

Ale to nie wszystko. Uważni obserwatorzy zapewne rozpoznali na elewacji szkoły jeszcze jeden punkt pomiaru jakości powietrza. Jest on z nami kilka lat ale chyba niewiele osób wie jak pozyskać z niego dane. Sensor ten działa w europejskiej sieci airly.eu i analizuje stężenie PM1, PM 2.5 i PM10 oraz gazów NO2, SO2, CO i O3 w atmosferze. Odwiedzając stronę https://airly.eu/map/ można na bieżąco śledzić jakość powietrza, którym oddychamy. Dostępna jest również aplikacja monitorującą naszą stację. Więcej na stronie https://airly.eu

Koordynatorzy projektu: Paweł Wach i Sławomir Sokołowski