Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

8 lutego nasi uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektronicznej i Elektrycznej na AGH w Krakowie. 12 uczniów z ZSE wystartowało w kategoriach: elektronika, elektronika medyczna, mechatronika, teleinformatyka, informatyka.

Czytaj więcej...

Trwa nabór na drugi miesięczny wyjazd do Hiszpanii w ramach programu Erasmus + "Mobilność edukacyjna" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 20.02.2019r do p. W. Popielarskiego i p. P. Wach. Formularze i dokumenty dostępne są na stronie.

Serdecznie zapraszamy!!!

18 stycznia w naszej szkole odbył się Dzień Kariery zorganizowany wspólnie z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Radomiu. Uczniowie klas IV uczestniczyli w spotkaniu z Panią Katarzyną Kozakowską - Kierownik Zespołu ds. Badań i Analiz Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, która przedstawiła informacje na temat sytuacji oraz perspektyw młodzieży na rynku pracy.

Czytaj więcej...

Życie to najcenniejszy dar jaki możemy podarować drugiemu człowiekowi . 17 stycznia uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich mieli okazję dowiedzieć się o aktach prawnych i procedurach dotyczących pobierania narządów od osób zmarłych i żywych. Prelekcje poprowadził dr. Robert Trzesniewski z Centrum Organizacyjno-Koordacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant"

Czytaj więcej...

Tegoroczna studniówka przeszła do historii. Bawiliśmy się z maturzystami w Dworku Saski do samego rana. Atmosfera była świetna, towarzystwo wyjątkowe i bardzo muzykalne a muzyka adekwatna do obecnych trendów. Zapraszamy na krótką relację z balu.

Czytaj więcej...

Szkoła to instytucja bardzo ważna w rozwoju każdego człowieka. Co oczywiste, uczy, przekazując wiedzę i umiejętności. W naszym przypadku, w zakresie nowoczesnych, perspektywicznych zawodach związanych z elektroniką, mechatroniką, automatyką, informatyką i teleinformatyką.

Czytaj więcej...

8 stycznia 2019r w Warszawie odbyły się zawody okręgowe najstarszej w kraju olimpiady, XLV Olimpiady Wiedzy Technicznej. Naszą szkołę reprezentowała silna ekipa wyłoniona na drodze eliminacji w zawodach szkolnych,do których przystąpiło ponad 70 uczniów nasze szkoły. Prace uczniów przesłano do Komitetu Okręgowego OWT, który ostatecznie zakwalifikował do zawodów II-go stopnia 19 osób.

Czytaj więcej...

W dniu 8.01 2019 z ZSE gościła grupa artystyczną EXPLANATION, która zaprezentowała pokaz historyczny DROGA DO WOLNOSCI. Uczniowie kl 1te1 1ti1 1ti2 4ti2 mieli okazję zapoznać się z historią Rzeczypospolitej z lat 1772-1921 oraz zaznajomić się z replikami broni oraz mundurów z XVII XIX XX wiek.

Czytaj więcej...