Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu był inicjatorem cyklu spotkań roboczych dotyczących nauczania dualnego w zawodzie technik mechatronik i technik automatyk. Pierwsze takie spotkanie odbyło się 1 marca 2018r, podczas którego powołano zespoły projektowe badające możliwość wdrożenia tego pomysłu u zainteresowanych stron.

3 lipca 2019r odbyło ię spotkanie przedstawicieli zainteresowanych firm na którym omówiono model kształcenia dualnego w zawodzie technika automatyka. Był to początek bardzo intensywnej pracy nad modyfikacją programu nauczania tak, aby umożliwić realizację wybranych działów dydaktycznych w rzeczywistych warunkach pracy.

Efektem tych działań, było wypracowanie porozumienie pomiędzy szkołą i czterema radomskimi firmami. 27 sierpnia 2019 pod przewodnictwem gospodarza spotkania Dyrektora szkoły Konrada Witkowskiego i przy obecności władz miasta reprezentowanych przez Dyrektor Wydziału Edukacji Annę Ostrowske i Inspektora Adama Strzałkowskiego przy udziale przedstawicieli zainteresowanych programem firm i przedstawicieli Rady Rodziców, podpisano umowy ustanawiające uruchomienie w elektroniku w zawodzie technik automatyk, kształcenia dualnego.

 

Szkoła podpisała umowy o kształceniu dualnym z firmami:

Imperial Tobacco reprezentowaną przez Dyrektora ds. Produkcji Monikę Kozior

Radmot reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jana Stańczyka

Rohrbogen reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Ilonę Gajdę

Zakłady Automatyki Kombud S.A. reprezentowaną przez Dyrektor Krzysztofa Łukomskiego

 

Tym samym elektronik jako nieliczna szkoła w Polsce i pierwsza w Radomiu uruchomi kształcenie dualne na poziomie techniku, do tej pory taka forma kształcenia była obecna tylko w szkołach branżowych. Pomysł ten wpisuje się w koncepcję rozwoju miasta, która zakłada kształcenie bardzo dobrze wykwalifikowanej kadry do powstającego w Radomiu klastra przemysłowego. Cieszymy się że podjęte zobowiązania udało się zrealizować i słowa przekuć w czyny. Świadczy to o tym że potrafimy przełamywać i pokonywać piętrzące się trudności dla dobra uczniów i środowiska biznesu w Radomiu. W ten sposób budujemy pozytywny wizerunek elektronika i naszej społeczności.

 

Za trud włożony w prace dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili.