Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych pragną gorąco podziękować Radzie Rodziców za ogromne wsparcie działań nauczycieli i uczniów naszej szkoły w osiąganiu najwyższych laurów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

To dzięki Waszemu wsparciu finansowemu osiągnęliśmy niebywały wynik w postaci 41 laureatów i finalistów ogólnopolskich konkursów i olimpiad przedmiotowych, co w znaczący sposób przyczyni się do wzrostu pozycji Zespołu Szkół Elektronicznych w ogólnopolskim rankingu szkół ponadpodstawowych.

To Rada Rodziców przy Zespole Szkół Elektronicznych postanowiła docenić osiągnięcia najlepszych z najlepszych i ufundowała stypendia dla naszych laureatów i finalistów, przeznaczając na ten cel duże środki finansowe. Dziękujemy, że jesteście z nami i nas wspieracie na wielu płaszczyznach naszych działań.

"Czas upływa cały czas, a tam jeszcze nie ma nas" Kolejny rok szkolny za nami, wyjątkowy i niepowtarzalny pełen wyzwań, trudu i sukcesu. Życzymy całej społeczności szkolnej wspaniałego wypoczynku, naładowania energii i do zobaczenia we wrześniu!!!

Czytaj więcej...

W niedzielę 19 maja grupa ciekawych świata uczniów klas 2M i 2R naszej szkoły pod opieką Pań wychowawczyń - Magdaleny Dygały i Anity Olszewskiej-Zapłaty oraz Krystyny Dasiewicz i Joanny Łyjak udała się na wycieczkę do Niemiec, Francji i Szwajcarii.

Czytaj więcej...

W dniu 3.06.b.r. w Domu Technika w Warszawie odbyła się gala finałowa jubileuszowej 50-tej edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej. Z tą olimpiadą nasza szkoła związana jest od wielu lat, gdzie doczekaliśmy się wielu laureatów i finalistów. Jednak po raz pierwszy zdarzyło się, że w kolejnych dwóch latach triumfy święcił ten sam uczeń, Maciej Krzosek. I to nie jest jego ostatnie słowo, bo przed nim jeszcze jedna edycja w przyszłym roku szkolnym i już zgłosił swój akces-idzie na rekord!

Czytaj więcej...

29 maja w samo południe odbył się finał Konkursu Wiedzy o Historii Radomia „Zachować i Wychować” o laur Dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Nikodem Żuk z klasy 1P2 po raz kolejny udowodnił, że sekrety Radomia nie są mu obce, walcząc z równymi sobie przeciwnikami, ostatecznie zdobył drugie miejsce, co skłoniło naszego zawodnika do podjęcia rękawicy w kolejnej edycji już za rok.

Czytaj więcej...

W dniu 24.05.2024 r. w Zespole Szkół Elektronicznych w Radomiu, odbył się, po raz piąty, konkurs matematyczno-językowy „MATEMATYKA NA JĘZYKACH”. Młodzież ósmych klas szkół podstawowych miała możliwość sprawdzenia umiejętności językowych. Pomimo wymagającej formuły konkursu, gdzie zostały połączone dwie trudne i ciekawe dyscypliny, do udziału zgłosili się uczniowie z pięciu szkół podstawowych.

 

Czytaj więcej...

Z radością informujemy, że nasi uczniowie Patryk Brzozowski i Mateusz Jeżak odnieśli znaczący sukces, zdobywając tytuł finalisty w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Mechanice, której podsumowanie odbyło się w dniu 23 maja 2024 roku w Domu Technika w Warszawie. Ich wyróżnienie jest wynikiem ciężkiej pracy i wielu godzin spędzonych na przygotowaniach pod opieką Marcina Makowskiego.

Czytaj więcej...

Z przyjemnością informujemy, że uczniowie naszej szkoły odnieśli wielki sukces w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice, której podsumowanie odbyło się 22 maja 2024 roku w Domu Technika w Warszawie. Olimpiada ta, będąca prestiżowym wydarzeniem na poziomie krajowym, gromadzi co roku najzdolniejszych uczniów z całej Polski.

Czytaj więcej...

Dnia 26 kwietnia 2024 roku odbył się drugi etap konkursu "Potyczki z Grafiką" w Zespole Szkół Elektronicznych w Radomiu. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Radomia i powiatu radomskiego. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji było "Siła Przemysłu w Radomiu: Tradycja, Innowacje i Przyszłość".

Czytaj więcej...