Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu był inicjatorem cyklu spotkań roboczych dotyczących nauczania dualnego w zawodzie technik mechatronik i technik automatyk. Pierwsze takie spotkanie odbyło się 1 marca 2018r, podczas którego powołano zespoły projektowe badające możliwość wdrożenia tego pomysłu u zainteresowanych stron.

3 lipca 2019r odbyło ię spotkanie przedstawicieli zainteresowanych firm na którym omówiono model kształcenia dualnego w zawodzie technika automatyka. Był to początek bardzo intensywnej pracy nad modyfikacją programu nauczania tak, aby umożliwić realizację wybranych działów dydaktycznych w rzeczywistych warunkach pracy.

Efektem tych działań, było wypracowanie porozumienie pomiędzy szkołą i czterema radomskimi firmami. 27 sierpnia 2019 pod przewodnictwem gospodarza spotkania Dyrektora szkoły Konrada Witkowskiego i przy obecności władz miasta reprezentowanych przez Dyrektor Wydziału Edukacji Annę Ostrowske i Inspektora Adama Strzałkowskiego przy udziale przedstawicieli zainteresowanych programem firm i przedstawicieli Rady Rodziców, podpisano umowy ustanawiające uruchomienie w elektroniku w zawodzie technik automatyk, kształcenia dualnego.

 

Szkoła podpisała umowy o kształceniu dualnym z firmami:

Imperial Tobacco reprezentowaną przez Dyrektora ds. Produkcji Monikę Kozior

Radmot reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jana Stańczyka

Rohrbogen reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Ilonę Gajdę

Zakłady Automatyki Kombud S.A. reprezentowaną przez Dyrektor Krzysztofa Łukomskiego

 

Tym samym elektronik jako nieliczna szkoła w Polsce i pierwsza w Radomiu uruchomi kształcenie dualne na poziomie techniku, do tej pory taka forma kształcenia była obecna tylko w szkołach branżowych. Pomysł ten wpisuje się w koncepcję rozwoju miasta, która zakłada kształcenie bardzo dobrze wykwalifikowanej kadry do powstającego w Radomiu klastra przemysłowego. Cieszymy się że podjęte zobowiązania udało się zrealizować i słowa przekuć w czyny. Świadczy to o tym że potrafimy przełamywać i pokonywać piętrzące się trudności dla dobra uczniów i środowiska biznesu w Radomiu. W ten sposób budujemy pozytywny wizerunek elektronika i naszej społeczności.

 

Za trud włożony w prace dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili.