Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym do przyjęcia kandydatom i przypominamy o konieczności dostarczenia do szkoły; oryginału świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu, trzech podpisanych zdjęciach "Imię Nazwisko i profil" oraz zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie. Jeśli macie skierowanie na inny profil, zapraszamy po nowe zaświadczenie.
Termin dostarczania dokumentów do 24.07.2019 do godziny 10:00. Po tym terminie kandydat nie będzie przyjęty do szkoły jeśli nie dostarczy w/w dokumentów.

Uwaga
Zaświadczenie lekarski można dostarczyć w późniejszym terminie czyli po 24.07.2019r.

Pamiętajcie że dokumentów tych, nie musicie składać osobiście!!! Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły nastąpi 25.07.2019 do godziny 12:00