Uczniowie klas 3TI i 3ME w roku szkolnym 2019/2020 zainteresowani wyjazdem na staże do Hiszpanii proszeni są zapoznanie się z regulaminem rekrutacji uczestników do projektu „Mobilność i specjalizacja zawodowa kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus+ akcji: Mobilność edukacyjna współfinansowanego ze środków Unii Europejskiego i wypełnienie w nieprzekraczalnym terminie do 28/06/2019r formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodami i wymaganymi zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego. Wypełniony i wydrukowany formularz zgłoszeniowy z zaświadczeniami należy osobiście złożyć do p. Wojciecha Popielarskiego sala 312 i p. Pawła Wach sala 114.

Więcej informacji na stronie Erasmus +