Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

W dniu 6 czerwca 2019r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok A – Innowacje Techniczne. Z przyjemnością pragniemy poinformować, że Cezary Rotuski i Paweł Milczarski (klasa 3TE1) uzyskali tytuł finalisty olimpiady. Opiekunem finalistów był Marcin Makowski.

Pracę nad wykonaniem pomocy dydaktycznej pt. „Stanowisko do programowania sterownika PLC oraz panelu operatorskiego HMI z elementami pneumatycznymi” rozpoczęto już we wrześniu 2018r. Na potrzeby wykonania stanowiska użyto elementów 3D, które uczniowie zaprojektowali i wydrukowali na szkolnej drukarce. Dzięki nawiązaniu współpracy z firmami z branży automatyki pozyskano kilka elementów niezbędnych do stworzenia w/w stanowiska.

Po wykonaniu części praktycznej uczniowie przystąpili do napisania dokumentacji technicznej, która finalnie liczyła 54 strony. Czarek i Paweł napisali program na sterownik PLC oraz nakręcili film prezentujący działanie poszczególnych elementów występujących na stanowisku.

Stworzenie pomocy dydaktycznej oraz dokumentacji wymagało wielu godzin pracy, ale jak widać wysiłek uczniów został doceniony.

Cieszymy się wraz z Pawłem i Czarkiem ich sukcesem, GRATULUJEMY IM, a wszystkich którzy chcieliby także osiągnąć podobny sukces zapraszamy do kolejnej edycji olimpiady w przyszłym roku szkolnym.

Należy także wspomnieć o dwóch pracach, które przeszły eliminacje szkolne i okręgowe i dostały się do części centralnej. Są to prace Adama Kołodzieja (klasa 4TE1) pt.: „Dron wyścigowy/freestyle” oraz Adama Makowskiego i Bartosza Bąbolewskiego (klasa 2TM1) pt.: „Panel słoneczny śledzący położenie słońca”.

 

P.S.

Warto dodać, że uzyskanie wyróżnienia jakim jest tytuł finalisty lub laureata w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości organizowanej przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów pozwala na zwolnienie z części pisemnej z egzaminów z kwalifikacji zawodowych (nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzenia) w zawodach technik informatyk, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik mechatronik.

Link do komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2019r.:

https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-z-12-kwietnia-2019-r.-w-sprawie-wykazu-olimpiad-tematycznych-i-turniejow-zwiazanych-z-wybranym-przedmiotem-lub-dziedzina-wiedzy.pdf

Opracowanie: Marcin Makowski