Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Dnia 11 marca 2019 r odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs Fizyczny " EUREKA". Wzięło w nim udział 89 uczniów z różnych klas i poziomów. Teraz możemy poszczycić się wynikami:

I. Wyróżnienie Szkoły na szczeblu krajowym - 5 miejsce ;

1. dyplom " w uznaniu za wyróżniające wyniki",

2. dyplom " w uznaniu za upowszechnianie wiedzy i aktywności".

II. Indywidualnie: 1. Albert Kwieciński z kl. 4Ti1- laureat wyróżnienia na szczeblu krajowym,

2. Jakub lidak z kl. 2Ti3 - za bardzo dobry wynik

3. 50 -ciu uczniom przyznano " dyplomy wyróżnienia" Dla wszystkich uczestników konkursu, sukces przełożył się na zasłużone oceny z przedmiotu.

W uzupełnieniu dodam, że 25 marca, 36 uczniów wzięło też udział w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym "LWIĄTKO". Myślę, że w następnych latach powrócimy do sukcesów z lat poprzednich, gdzie od 2008 r. byli prawie co roku w naszej szkole uczniowie wyróżniani w wielu konkursach fizycznych.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom konkursów fizycznych, opiekunom i zazngażowanym w sprawne przeprowadzenie konkursów

Życzę udanego wakacyjnego wypoczynku: szkolny organizator konkursu