Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Pragniemy poinformować, że trzech naszych uczniów osiągnęło wysokie wyniki w pierwszej edycji trzyetapowego konkursu STEM (Science Technology Engineering Mathematics), organizowanym przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej:

1. Sygocki Dawid kl. 4TI1 - Laureat

2. Oracki Michał kl. 4TI1 - Wyróżniony finalista

3. Dąbrowski Mateusz kl. 3TI4 - Wyróżniony finalista

Konkurs był bardzo trudny, łączący wiedzę z zakresu elektroniki i informatyki, a konkurencja duża – w I etapie wystartowało 950 uczniów z 67 szkół z całej Polski. Najwyższe laury uzyskało 7 uczniów - tytuł laureata, 16 – tytuł wyróżniony finalista. 29 maja 2019r. wyróżnieni uczniowie ZSE odebrali dyplomy i gratulacje z rąk Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. Inż. Jana Szmidta oraz uzyskali indeksy na Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Opiekunami merytorycznymi byli: Hanna Żukowska, Marcin Makowski, Krzysztof Bażyński