Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Dnia 1 września 2015 roku na sali gimnastycznej odbyło się uroczyste rozpoczęie roku szkolego 2015/2016. Pan dyrektor powitał nowych nauczycieli zaczynających pracę w naszej szkole oraz uczniów rozpoczynających tu naukę. Pierwszoklasiści zgodnie z tradycją Zespołu Szkół Elektronicznych złożyli ślubowanie.

Po ślubowaniu delegacja uczniów złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą patrona szkoły - Bohaterów Westerplatte.

revcoll.com

Uniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, gdzie odbyła się pierwsza lekcja wycowawcza. Pierwszaki dodatkowo zostali oprowadzeniu po budynku szkoły. 

W roku szkolnym 2015/2016 utworzono następujące kierunki:

  • 1TTi technik informatyk/technik teleinformatyk - wychowawca p. Julia Marszałek,
  • 1Ti1 technik informatyk - wychowawca p. Katarzyna Solecka-Cieloch,
  • 1Ti2 technik informatyk - wychowawca p. Stępień Joanna,
  • 1Ti3 technik informatyk - wychowawca p. Kamila Płokita,
  • 1Te1 technik elektronik - wychowawca p. Hanna Żukowska,
  • 1Te2 technik elektronik - wychowawca p. Anna Wieczorek.