Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.
DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
22.09 3 Z. Wosion 1TE1 p. Kuczyński zajęcia z całą klasą.
  4-5 Zwolnienie lekarskie 1Ti3 p. Kuczyński zajęcia z całą klasą.
  6   1TE2 Zajęcia gr. p. Wosiona zostają odwołane.
  7   2TE3 Klasa na wycieczce.
  0-3 P. Pirosz 3TI1 Zajęcia  gr. p. Pirosza zostają odwołane.
  4-5 Zwolnienie lekarskie 1TTI p. M. Kozłowski zajęcia z całą klasą.
  0-3 M. Zwierzchowska 3TI1 Zajęcia  gr. p. Zwierzchowskiej zostają odwołane.
    Zwolnienie lekarskie    
  6 A. Smolarczyk 4TI1 Czytelnia p. A. Chrzanowska
  7 Opieka w czasie wycieczki 1TI3 Zajęcia zostają odwołane.
  8   1TI2 Zajęcia zostają odwołane
  1 B. Chrząszcz 2TI1 p. E. Mitak za l.0 wtorek 22.09
  2 Zwolnienie lekarskie 1TI3 Czytelnia p. M. Piwowarczyk-Tkaczyk
  3   1TI2 p. Kotowicz i p. Kalita za l.1 wtorek 22.09
  6 J. Stępień 1TI2 p. Zalewski zorganizuje zajęcia.
  7 Zwolnienie lekarskie 2TI1 Zajęcia zostają odwołane.
  1 A. Stańczyk 1TE2 Czytelnia p. M. Piwowarczyk-Tkaczyk
  2 Urlop bezpłatny. 3TE2 p. R. Gwozdowska-Rutka cała klasa za lekcję 1 wtorek22.09
  5 M. Stańczyk 4TI2 p. Suwalski zorganizuje zajęcia.
  6-7 Urlop bezpłatny 3TI1 p. Z. Matyga zajęcia z całą klasą.

 

Klasa 2TE3pod opieką p. A. Smolarczyk o godz. 11.30  wychodzi na wycieczkę pt. „Śladami historii Radomia”.

Klasy: 1TI2, 2TI1 i 3TE2 rozpoczynają zajęcia o godzinę później.

revcoll.com