DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
18.09 1 Z. Wosion 1TTI Wycieczka integracyjna.
    Zwolnienie lekarskie    
  0-3 P. Pirosz 2TT p.Wach i p. Marek zajmą się po ½ gr. p. Pirosza
    Zwolnienie lekarskie    

 

 

0-3 W. Wojciechowski 3TE3 p. Bażyński p. Sokołowski  zajmą się po ½ gr p. Wojciechowskiego.
    Opieka w czasie wycieczki.    
  0-1 M. Zwierzchowska 2TI2 p. U. Pietrzak zajęcia z całą klasą.
  3-4 Zwolnienie lekarskie 3TI1 p. I. Kowalczyk zajęcia z całą klasą.
  1 J. Marszałek 3TI1 Zajęcia zostają odwołane.
  2 Wycieczka integracyjna. 1TTI p. I. Kowalczyk zajęcia z całą klasą.
  3   4TI2 p. B. Kostkiewicz zaopiekuje się klasą.
  5   3TI1 Zajęcia zostają odwołane.
  0-3 Z. Matyga 4TI2 p. I. Kowalczyk zajęcia z całą klasą.
  3-5 Wycieczka integracyjna. 2TI2 p. M. Stańczyk zajęcia z całą klasą.
  3 K. Płokita 1TI3 Wycieczka integracyjna.
  5 Wycieczka integracyjna. 2TE3 p. M. Mamczarz zajęcia z całą klasą.
  6   1TTI Wycieczka integracyjna.
  7   2TE1 p. M. Mamczarz zajęcia z całą klasą.
  1-2 K. Solecka-Cieloch 1TI1 Wycieczka integracyjna.
  3 Wycieczka integracyjna. 4TE1 p. B. Gradzik za l.5 piątek 18.09
  4   4TE1 p. I. Zaczek zaopiekuje się klasą.
  5   4TI3 p. M. Łukasiewicz zaopiekuje się klasą.
  6   3TI2 Zajęcia zostają odwołane.
  1 J. Stępień 1TE2 Wycieczka integracyjna.
  2 Wycieczka integracyjna. 3z Zajęcia zostają odwołane.
  4   2TE1 p. K. Zielezińska zaopiekuje się klasą.
  5   1TE2 Wycieczka integracyjna.
  6   2TE3 p. A. Smolarczyk za l.7 piątek 18.09
  7   3TI3 Zajęcia zostają odwołane.
  0 A. Wieczorek 1TE2 Wycieczka integracyjna.
  1 Wycieczka integracyjna. 3z Zajęcia zostają odwołane.
  2-3   1TE2 Wycieczka integracyjna.
  0-4 H. Żukowska 1TE1 Wycieczka integracyjna.
    Wycieczka integracyjna.    

 

Od 16 do 18. 09 klasa 3TE2 jest na wycieczce.

Wycieczka integracyjna pierwszych klas. O godz. 8.00 klasy: 1TE1, 1TE2, 1TI1,1TI2, 1TI3,1TTI wyjeżdżają do „Królewskich Źródełek”.

Godzina 0 dla klas pierwszych zostaje odwołana.

revcoll.com