Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

 

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
18.09 1 Z. Wosion 1TTI Wycieczka integracyjna.
    Zwolnienie lekarskie    
  0-3 P. Pirosz 2TT p.Wach i p. Marek zajmą się po ½ gr. p. Pirosza
    Zwolnienie lekarskie    

 

 

0-3 W. Wojciechowski 3TE3 p. Bażyński p. Sokołowski  zajmą się po ½ gr p. Wojciechowskiego.
    Opieka w czasie wycieczki.    
  0-1 M. Zwierzchowska 2TI2 p. U. Pietrzak zajęcia z całą klasą.
  3-4 Zwolnienie lekarskie 3TI1 p. I. Kowalczyk zajęcia z całą klasą.
  1 J. Marszałek 3TI1 Zajęcia zostają odwołane.
  2 Wycieczka integracyjna. 1TTI p. I. Kowalczyk zajęcia z całą klasą.
  3   4TI2 p. B. Kostkiewicz zaopiekuje się klasą.
  5   3TI1 Zajęcia zostają odwołane.
  0-3 Z. Matyga 4TI2 p. I. Kowalczyk zajęcia z całą klasą.
  3-5 Wycieczka integracyjna. 2TI2 p. M. Stańczyk zajęcia z całą klasą.
  3 K. Płokita 1TI3 Wycieczka integracyjna.
  5 Wycieczka integracyjna. 2TE3 p. M. Mamczarz zajęcia z całą klasą.
  6   1TTI Wycieczka integracyjna.
  7   2TE1 p. M. Mamczarz zajęcia z całą klasą.
  1-2 K. Solecka-Cieloch 1TI1 Wycieczka integracyjna.
  3 Wycieczka integracyjna. 4TE1 p. B. Gradzik za l.5 piątek 18.09
  4   4TE1 p. I. Zaczek zaopiekuje się klasą.
  5   4TI3 p. M. Łukasiewicz zaopiekuje się klasą.
  6   3TI2 Zajęcia zostają odwołane.
  1 J. Stępień 1TE2 Wycieczka integracyjna.
  2 Wycieczka integracyjna. 3z Zajęcia zostają odwołane.
  4   2TE1 p. K. Zielezińska zaopiekuje się klasą.
  5   1TE2 Wycieczka integracyjna.
  6   2TE3 p. A. Smolarczyk za l.7 piątek 18.09
  7   3TI3 Zajęcia zostają odwołane.
  0 A. Wieczorek 1TE2 Wycieczka integracyjna.
  1 Wycieczka integracyjna. 3z Zajęcia zostają odwołane.
  2-3   1TE2 Wycieczka integracyjna.
  0-4 H. Żukowska 1TE1 Wycieczka integracyjna.
    Wycieczka integracyjna.    

 

Od 16 do 18. 09 klasa 3TE2 jest na wycieczce.

Wycieczka integracyjna pierwszych klas. O godz. 8.00 klasy: 1TE1, 1TE2, 1TI1,1TI2, 1TI3,1TTI wyjeżdżają do „Królewskich Źródełek”.

Godzina 0 dla klas pierwszych zostaje odwołana.

revcoll.com