DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
17.09 0 Z. Wosion 1TI3 Zajęcia gr. p. Wosiona zostają odwołane.
  1-2 Zwolnienie lekarskie 1TE1 p. Kuczyński zajęcia z całą klasą.
  3   1TI1 p. Kuczyński zajęcia z całą klasą.
  0-3 P. Pirosz 3TT Zajęcia  gr. p. Pirosza zostają odwołane.
    Zwolnienie lekarskie    
  1-4 W. Wojciechowski 3TE2 Zajęcia  gr. p. Wojciechowskiego zostają odwołane.
  5-8 Opieka w czasie wycieczki 2TE1 p. Żukowska i p. Wiśniewski zajmą się po ½ gr. p. Wojciechowskiego
  0-3 M. Zwierzchowska 3TT Zajęcia  gr. p. Zwierzchowskiej zostają odwołane.
  6-7 Zwolnienie lekarskie 3TI2 p. I. Kowalczyk zajęcia z całą klasą.

revcoll.com