DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
15.09 3 Z. Wosion 1TE1 p. Kuczyński zajęcia z całą klasą
  4-5 Zwolnienie lekarskie 1TI3 p. Kuczyński zajęcia z całą klasą
  6   1TE2 p. Kuczyński zajęcia z całą klasą
  7   2TE3 p. Kuczyński zajęcia z całą klasą
  0-3 P. Pirosz 3TI1 Zajęcia gr. p. Pirosza zostają odwołane.
  4 Zwolnienie lekarskie 1TTI p. S. Syta zaopiekuje się klasą.
  5   1TTI p. A. Pakosz zaopiekuje się klasą.

 

 

0-3 M. Zwierzchowska 3TI1 Zajęcia gr. p. Zwierzchowskiej zostają odwołane.
    Zwolnienie lekarskie    

revcoll.com