DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
14.09 0-1 Z. Wosion 1TE2 Gr. p. Wosiona zajęcia zostają odwołane.
    Zwolnienie lekarskie    
  0-3 P. Pirosz 3TI2 Gr. p. Pirosza zajęcia zostają odwołane.
    Zwolnienie lekarskie    

revcoll.com