Twoje dane – twoja sprawa

W tym roku szkolnym, po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa”  organizowanego przez Urząd Ochrony Danych. Jest to  inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.

 

Celem programu jest:

  • wzrost wiedzy nauczycieli i uczniów o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce;
  • podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
  • poszerzenie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli, doradców o zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
  • poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych;
  • kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

Cele programu są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ponadto program wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie). Są one zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie(2006/962/WE).

Koordynatorami i organizatorami programu w naszej szkole są:  Urszula Pietrzak-Marek, Sylwia Szafranowicz, Magda Zwierzchowska, Paweł Wach, Tomasz Marek, Jacek Kozuń.

Więcej informacji o programie na stronie internetowej UODO - https://uodo.gov.pl/pl/434

Ulotka informacyjna o programie edukacyjnym „Twoje dane – Twoja sprawa”

 

W ubiegłej edycji uczniowie i nauczyciele otrzymywali porady nt. bezpieczeństwa danych osobowych w cyfrowym świecie, opracowane przez ekspertów Urzędu Ochrony Danych Osobowych w formie pigułek wiedzy. Są to krótkie i użyteczne wskazówki, podane w atrakcyjnej formie graficznej, dostarczające wiedzy potrzebnej do świadomego korzystania z nowoczesnych technologii, w celu nauki czy rozrywki.


Do tej pory w ramach cyklu „Warto wiedzieć, że …” zwracaliśmy uwagę na ochronę danych osobowych przy korzystaniu z portali społecznościowych, popularnych aplikacji z których korzysta młodzież, ochronie prywatności przy korzystaniu z urządzeń mobilnych, a także na kwestie kradzieży tożsamości czy nie zabezpieczonej kamery. Porady te są dostępne, po zalogowaniu w systemie TDTS. Kolejne tematy przed nami, dzisiaj w ramach kontynuacji cyklu

porada dotycząca ochrony prywatności przy korzystaniu z aplikacji snapchat

- porada dotycząca ochrony prywatności przy korzystaniu z aplikacji instagram

- porada dotycząca ochrony prywatności przy korzystaniu z FB

 

Mam nadzieję, że opracowane pigułki wiedzy będą stanowiły, cenne źródło wiedzy nt. ochrony danych osobowych w cyfrowym świecie. 

 

03.03.2020 - debata zamknięta „Tożsamość cyfrowa  - kim jestem w Internecie”


W szkole odbyła się debata zamknięta pt: „Tożsamość cyfrowa  - kim jestem w Internecie”. Uczestnikami debaty były dwie klasy 1I oraz 1TTA. Uczniowie wymienili się doświadczeniami dotyczącymi ochrony personaliów oraz swoich tożsamości realnych oraz cyfrowych. Temu zdarzeniu pikanterii dodaje fakt, że ze swoimi przekonaniami rywalizowały dwie różniące się grupy społeczne, czyli uczniowie po gimnazjum oraz po szkole podstawowej mające dwa odrębne spojrzenia na ten temat. Uczniowie po ciężkiej pracy zespołowej wyciągnęli konstruktywne wnioski pomagające im w jeszcze lepszym stopniu pojmowania swojej tożsamości w świecie realnym i rzeczywistym. 

 

28.01.2020 - XIV Dzień Ochrony Danych Osobowych

Dzień Ochrony Danych Osobowych  jest niemal równie ważny jak Dzień Programisty (13 września) albo Dzień Administratora (ostatni piątek lipca). Komisja Przedmiotów Informatycznych oraz Akademia Cisco przy ZSE proponuje uczcić go poprzez poszerzenie wiedzy o ochronie danych osobowych i jaka jest jej „ciemna strona”.

We wtorek 28.01.2020 od godz.9.00 do 12.00 na sali konferencyjnej zostaną przeprowadzone prelekcje dla uczniów - jak skutecznie chronić treści związane z ochrona danych osobowych i prawem do prywatności oraz zabezpieczenia swoich danych w sieci, w tym na portalach społecznościowych oraz urządzeniach teleinformatycznych.

Podczas prelekcji zostanie poruszony ciekawy temat wdrażania unikalnych rozwiązań technologicznych dla wytwarzania produktów zleconych przez klientów lub powstających z własnych projektów (ochrona patentowa). Wykład wygłosi Pan Jarosław Szewczyk z Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii sp. z o.o. „Infinitech3D”

 

Program

Sesja 1

9:00 - 9:15 Powitanie uczestników kl. 1TTA, 2TI2, 3TI1, 4TI3

9:15 - 9:40 Jak bezpiecznie zwiedzać cyfrowy świat 1TTA, 2TI2, 3TI1, 4TI2

9:40 - 10:05 Bezpieczeństwo na urządzeniach mobilnych 1TTA, 2TI2, 3TI1

10:00 - 10:35 RODO w szkole 1TTA, 2TI2, 3TI1

 

Sesja 2

10:45 - 10:50 Powitanie 3TI1, 3TI3, 2TI3

10:50 - 12:20 Ochrona patentowa 3TI1, 3TI3, 2TI3

12:20 - 12:3 Podsumowanie 3TI1, 3TI3, 2TI3

 

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy