Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Technik teleinformatyk to nowoczesny zawód łączący dwie dziedziny nauk technicznych – informatykę i telekomunikację.

Teleinformatyka zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi przesyłania informacji, narzędziami sterowania oraz kontroli przepływu danych. Teleinformatyk, to jeden z najpopularniejszych zawodów, a specjaliści tej dziedziny są szeroko poszukiwani na rynku pracy w kraju i za granicą.

Ogólnie wiadomo, że rozwój współczesnego świata oparty jest na informacji. Aby informacja mogła być sprawnie dystrybuowana, potrzebne są sieci, które zapewnią sprawne i bezpieczne połączenia pomiędzy urządzeniami służącymi do jej wymiany. Takie wymogi spowodowały ukształtowanie się teleinformatyki i ogromne zapotrzebowanie na wyszkolonych specjalistów sprawnie poruszających się w następujących zagadnieniach:

 • sieci lokalne i sieci rozległe,
 • sieci przewodowe,
 • sieci światłowodowe,
 • sieci bezprzewodowe,
 • sieciowe systemy operacyjne,
 • bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych,

W trakcie nauki w Zespole Szkół Elektronicznych zdobędziesz wykształcenie i zawód teleinformatyka, a wiedzę będziesz mógł praktyczne wykorzystać na runku pracy. Już teraz możesz rozpocząć swoją karierę zawodowa od zdobywania umiejętności na temat nowoczesnych technologii służących do tworzenia i obsługi sieci teleinformatycznych, sieci telewizji kablowych i sieci komórkowych.

Program nauczania dla zawodu teleinformatyk gwarantuje możliwość zdobycia następujących kwalifikacji zawodowych:

 

INF. 07 Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi

 1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej - (montaż okablowania, urządzeń sieciowych, pomiary sieci)
 2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych - (instalacja, konfiguracja i konserwacja urządzeń)
 3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi - (usługi serwerowe, centralne zarządzanie użytkownikami, udostępnianie zasobów)
 4. Montowanie i eksploatowanie systemów transmisyjnych - (osprzęt światłowodowy, montaż i testowanie okablowania, montaż instalacji antenowych)
 5. Instalowanie i eksploatowanie sieci komutacyjnych - (montaż, demontaż i konfiguracja urządzeń sieci telefonicznych PTSN, ATM)
 6. Administrowanie sieciami teleinformatycznymi - (konfiguracja sieci VoIP, LAN, konfiguracja routerów, zarządzanie sieciami rozległymi).

INF.08 Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

 1. Uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych - (instalacja, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania, diagnostyka sprzętu komputerowego)
 2. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych - (przetworniki A/C i C/A, konfiguracja i instalacja modemów, terminali, pomiary parametrów sieci)
 3. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń abonenckich sieci komutacyjnych - (instalacja i konfiguracja urządzeń telefonicznych, ISDN i DSL, lokalizacja i usuwanie uszkodzeń)

Nasza Szkoła wyposażona jest w niezbędne pracownie komputerowe, pracownię teleinformatyczną oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, co gwarantuje, że absolwent będzie dobrze przygotowany zarówno do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, jak i do przyszłej pracy.

 

Możliwość zatrudnienia

Technik teleinformatyk może uzyskać zatrudnienie w:

 • w firmach telekomunikacyjnych dostarczających usługi komunikacyjne (telefon, internet, TV, VOD itp)
 • we wszystkich przedsiębiorstwach o rozbudowanej infrastrukturze teleinformatycznej;
 • firmach handlowych zajmujących się montażem i sprzedażą komputerów;
 • firmach serwisujących telefony komórkowe;
 • jednostkach administracji państwowej wykorzystujących własne zasoby teleinformatyczne;
 • firmach świadczących usługi teleinformatyczne na rzecz innych podmiotów;
 • wszelkich jednostkach wymagających zatrudnienia administratorów infrastruktury teleinformatycznej;
 • firmach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań sieciowych i telekomunikacyjnych.

Możliwości dalszego kształcenia

Absolwent klasy o profilu teleinformatycznym, po zdanym egzaminie maturalnym może kontynuować edukację na wielu kierunkach studiów o profilach elektronicznych, informatycznych i teleinformatycznych. Gruntowne przygotowanie i wiedza zdobyta w Zespole Szkół Elektronicznych to dobre przygotowanie do dalszego kształcenia.