Co należy rozumieć pod pojęciem „MECHATRONIKA”?

Mechatronika jest dziedziną nauki i techniki, która zajmuje się problemami automatyki, robotyki, elektroniki, informatyki i mechaniki. Jest to obszar, który w ostatnich latach rozwija się błyskawicznie, a urządzenia mechatroniczne znajdują zastosowanie w przemyśle maszynowym, lotniczym, elektronicznym, precyzyjnym, w nowoczesnych przyrządach medycznych, sprzęcie biurowym, czy AGD.

Czym zajmuje się mechatronik?

Jest to specjalista o wielofunkcyjnych kwalifikacjach zawodowych, który potrafi projektować, konstruować, programować, obsługiwać, diagnozować i naprawiać nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne. Urządzenia mechatroniczne charakteryzują się wielofunkcyjnością oraz inteligencją programową, dlatego wymagają systemowego podejścia do ich projektowania, uruchamiania i obsługi.

Mechatronik świetnie odnajduje się zarówno w małych, jak i dużych zakładach przemysłowych, m.in. z branży automatyki i robotyki, cybernetyki, energetyki, spożywczej, samochodowej, budowniczej, medycznej, czy ochrony środowiska.

Jaką wiedzę zdobywa mechatronik podczas nauki w technikum?

Nauka w szkole trwa 4 lata, podczas której przyszły mechatronik zdobędzie wiedzę m.in. z zakresu:

 • montażu i demontażu elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych,
 • eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych, w tym:
  • rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych, w tym:
  • tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych, m.in. sterowników PLC.

Obowiązkowymi językami są język niemiecki i angielski.

Przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym są matematyka i fizyka.

Jakie kwalifikacje uzyskuje mechatronik po ukończeniu technikum?

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość uzyskania 2 kwalifikacji:

 • ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronincznych
 • ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Jakie są perspektywy dalszej nauki po ukończeniu technikum?

Uzyskanie tytułu technika mechatronika stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia studiów na politechnikach, na wielu kierunkach, m.in. na kierunkach: mechatronika, mechanika, elektryka, elektronika, informatyka, automatyka i robotyka.

Jakie są perspektywy zawodowe mechatronika?

Absolwent szkoły bezpośrednio po ukończeniu nauki w ramach zdobytych kwalifikacji może:

 • podjąć pracę w zawodzie jako technik dozoru technicznego, technolog produkcji i napraw, technolog i projektant w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej, technik w zakładach naprawy i serwisu sprzętu mechatronicznego, operator systemów i urządzeń mechatronicznych, operator linii produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu,
 • pracować jako specjalista w przemyśle i energetyce, w rolnictwie i leśnictwie, medycynie i protetyce, żegludze, lotnictwie i nawigacji oraz w wielu innych obszarach praktycznych zastosowań technologii informatycznych bazujących na podzespołach mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych,
 • prowadzić własną firmę produkcyjną i usługową,
 • uzupełnić kwalifikacje na kwalifikacyjnym kursie zawodowym,
 • podjąć studia na uczelniach wyższych.

Sytuacja na rynku pracy potwierdza, że mechatronicy należą do grupy tzw. „ZAWODÓW PRZYSZŁOŚCI”, co oznacza, że nie powinni mieć problemów z zatrudnieniem.

Jak wygląda współpraca szkoły z firmami, instytucjami i uczelniami wyższymi?

Szkoła współpracuje z wieloma firmami i instytucjami zarówno na rynku lokalnym, jak i ogólnopolskim. Uczniowie odbywają praktyki w zakładach przemysłowych na terenie Radomia i okolic, do których należą m.in. DURR, ITM, KOMBUD, RADWAG.

ELEKTRONIK współpracuje także z uczelniami wyższymi, m.in. Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, czy Politechniką Warszawską. Odbywają się wycieczki przedmiotowe na uczelnie, podczas których uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych oraz wykładach popularnonaukowych, prezentowanych przez profesorów. Wielu absolwentów po „ELEKTRONIKU” pracuje w tych firmach i instytucjach.

Jeżeli zainteresowały cię zagadnienia mechatroniczne to NIE CZEKAJ I DOŁĄCZ DO NAS! – do społeczności „ELEKTRONIKA”!