Informatyka to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dyscyplina naukowo-techniczna, która zajmuje się przetwarzaniem informacji
za pomocą komputerów. Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia począwszy od nauki, poprzez  przemysł, skończywszy na rozrywce. Zajmuje coraz ważniejsze miejsce nie tylko w życiu zawodowym, ale i w codziennym każdego człowieka.

Upowszechnienie technologii informatycznych i rozwój Internetu przyczyniły się do powstania zawodu technik informatyk. Specjaliści w tej dziedzinie są bardzo poszukiwani i wg prognoz na przyszłość nie grozi im bezrobocie. Celem kształcenia w naszej szkole w zawodzie technik informatyk jest przygotowanie aktywnego, odpowiednio wykształconego i skutecznie działającego absolwenta, który zdobędzie wiadomości z dziedziny informatyki oraz umiejętności praktyczne umożliwiające dalszy nieustanny rozwój.

Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyska wiedzę i umiejętności w trzech obszarach branży informatycznej, tzw. kwalifikacjach, z których każda kończy się egzaminem zawodowym:

 

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Po ukończeniu kwalifikacji będziesz umiał:

 • konfigurować przełączniki lokalnych sieci komputerowych;
 • określać funkcje komputerowego systemu sieciowego;
 • wykonywać projekty lokalnych sieci komputerowych;
 • tworzyć sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych;
 • rozpoznawać i stosować normy dotyczące okablowania strukturalnego
 • opisywać i analizować klasy adresów IP;
 • sporządzać kosztorysy projektowanej sieci komputerowej;
 • wykonywać pomiary okablowania strukturalnego;
 • dobierać elementy komputerowej sieci strukturalnej;
 • montować okablowanie sieciowe;
 • opracowywać dokumentację powykonawczą lokalnej sieci komputerowej;
 • konfigurować urządzenia telefonii internetowej;
 • instalować sieciowe systemy operacyjne;
 • konfigurować interfejsy sieciowe;
 • monitorować pracę urządzeń lokalnych sieci;
 • modernizować i rekonfigurować komputery osobiste;
 • montować komputer osobisty z podzespołów;
 • stosować polecenia systemów operacyjnych do zarządzania systemem;
 • instalować i konfigurować sterowniki urządzeń;
 • rozpoznawać rodzaje licencji oprogramowania komputerowego, instalować i aktualizować systemy operacyjne i aplikacje;
 • konfigurować ustawienia personalne użytkownika w systemie operacyjnym;
 • stosować oprogramowanie narzędziowe systemu operacyjnego;
 • sporządzać cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;
 • opracowywać dokumentację techniczną stanowiska komputerowego;
 • stosować oprogramowanie zabezpieczające;

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Po ukończeniu kwalifikacji będziesz umiał:

 • tworzyć strony internetowe za pomocą hipertekstowych znaczników;
 • tworzyć kaskadowe arkusze stylów;
 • projektować strukturę witryny internetowej;
 • wykonywać strony internetowe zgodnie z projektami;
 • stosować reguły walidacji stron internetowych;
 • projektować i tworzyć relacyjne bazy danych;
 • wykorzystywać języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera;
 • stosować skrypty wykonywane po stronie klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;
 • testować tworzoną aplikację i modyfikować jej kod źródłowy.

Technik informatyk jest zawodem dla pasjonatów. Wiedza praktyczna jest tu o wiele ważniejsza niż w innych dziedzinach. Zajęcia specjalizacyjne mają na celu przygotowanie ucznia od strony praktycznej do zdobycia poszczególnych kwalifikacji zawodowych. Nasza szkoła organizuje również praktykę zawodową dla uczniów klas trzecich. Doświadczenie zawodowe uczniowie zdobywają w firmach
i przedsiębiorstwach naszego regionu, zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu technik informatyk. Praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie i kończy się uzyskaniem zaliczenia w postaci oceny, którą wlicza się do średniej ocen i uwzględnia wpisem
na świadectwie w trzeciej klasie technikum.

Po czteroletniej nauce zawodu nabędziesz konkretnych umiejętności praktycznych nauczysz się:

 • diagnozować oprogramowanie,
 • administrować sieciami komputerowymi,
 • projektować strony internetowe,
 • tworzyć aplikacje internetowe,
 • projektować i tworzyć sieci komputerowe,
 • projektować bazy danych,
 • instalować oprogramowanie,
 • korzystać z literatury technicznej
 • pisać pogramy w różnych językach programowania
 • dobierać sprzęt do konkretnych sytuacji,
 • podejmować i rozliczać działalność gospodarczą.

Zawód technik informatyk charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale wszędzie tam, gdzie wprowadzana jest informatyzacja. Na informatyków czeka wiele ciekawych ofert pracy. Niemal każda firma czy instytucja państwowa zatrudnia informatyków, odpowiedzialnych za prawidłowe działanie sprzętu komputerowego  oraz systemów informatycznych.

Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to:

 • administrator sieci,
 • grafik komputerowy,
 • informatyk wsparcia użytkowników,
 • konsultant/wdrożeniowiec IT,
 • pozycjoner stron internetowych,
 • konsultant help desk,
 • serwisant sprzętu komputerowego,
 • tester oprogramowania komputerowego,
 • webmaster,
 • programista.

Absolwent technikum w zawodzie technik informatyk może w dalszym ciągu rozwijać swoje pasje i zainteresowania kontynuując naukę na wyższych studiach informatycznych, a w perspektywie podjąć ciekawą i satysfakcjonującą pracę.

Idealny kandydat powinien mieć zapał do nauki i kontakt
z nowinkami technicznymi, ponieważ w informatyce wszystko bardzo szybko się zmienia. Jeśli interesują Cię komputery, programowanie, aplikacje internetowe, tworzenie stron WWW oraz administrowanie sieciami to jest zawód dla Ciebie! Jeśli interesujesz się techniką, fascynują Ciebie nowe technologie, to informatyka jest tą dziedziną, którą powinieneś zgłębić.

Jeżeli szukasz szkoły, która pomoże Ci:

 • poznać tajniki nowoczesnej techniki i technologii;
 • uczyć się skutecznie;
 • obrać właściwą ze względu na Twoje predyspozycje ścieżkę kariery zawodowej;
 • rozwinąć i pogłębić swoje zainteresowania;
 • nie uronić niczego z uroków młodości;

to znakomicie trafiłeś, ponieważ: tradycja i nowoczesność - najpełniej określają charakter ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH w Radomiu.