Dnia 18 września 2015 roku odbył się wyjazd integracyjny uczniów klas pierwszych do Królewskich Źródełek. Po dotarciu na miejsce rozpoczęcia rajdu, uczniowie mieli do przejścia odcinek 5 km. Odcinek ten przebyli z pieśnią na ustach. Na miejscu wzięli udział w Pucharze Pierwszoklasisty, w którego skład wchodziły następujące konkurencje: minirajd na orientację, gra "5 ogni", wyścig w workach, rzut jajkiem.

revcoll.com

Zmagania pucharowe zakończyła prezentacja poszczególnych klas. Udział w rajdzie wzięły klasy: 1tti, 1ti1, 1ti2, 1ti3, 1te1, 1te2.