Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego otwieramy nowy sezon programu IT Szkoła. Będziemy kontynuować większość działań, które realizowane były w latach ubiegłych jednak chcemy poinformować o zmianach i zapowiedzieć nowości, które pojawią się w ofercie programu w tym roku szkolnym.

Jednym z plusów uczestnictwa w programie jest możliwość uzyskania dostępu do zasóbów MSDNAA firmy Microsof.

revcoll.com

STAŁA OFERTA PROGRAMU IT SZKOŁA

 

Działanie Opis Termin realizacji
Konkurs graficzny - Magia świąt Konkurs na prace graficzne o tematyce świąt Bożego Narodzenia. Zasady konkursu - jak w poprzednich edycjach. Konkurs uwzględniany w punktacji rankingu IT Szkoła.
Dla laureatów - nagrody.
Ogłoszenie konkursu:
13.11.2015
Rozstrzygnięcie konkursu
ok. 18.12.2015
Zawody w programowaniu Kolejna edycja zawodów w programowaniu, w których uczniowie stają w szranki ze studentami.
Konkurs uwzględniany w punktacji rankingu IT Szkoła.
Dla laureatów - nagrody.
03.-04.2016
Konkurs graficzny
(temat - niespodzianka)
 Konkurs graficzny (formuła organizacyjna podobna do konkursu Magia świąt). Tematyka konkursu zostanie podana wraz z ogłoszeniem o konkursie.
Konkurs uwzględniany w punktacji rankingu IT Szkoła.
Dla laureatów - nagrody.
Ogłoszenie konkursu:
04.2016
Konkurs Grand IT Test  Druga edycja konkursu wiedzy opartego na rozwiązywaniu testów dostępnych w programie IT Szkoła.
UWAGA: Zmieniamy formułę konkursu na całoroczną aby był mniej obciążający dla uczniów. Testy będą udostępniane w krótkich seriach przez cały rok. Podsumowanie konkursu na zakończenie roku szkolnego - w czerwcu 2016.
Konkurs uwzględniany w punktacji rankingu IT Szkoła.
Dla laureatów - nagrody.
Ogłoszenie konkursu: 15.10.2015
Zakończenie konkursu:
06.2016.
 
Ranking IT Szkoła
 UWAGA: Zgodnie z zapowiedzią zmieniamy w tym roku zasady obliczania punktacji.
W algorytmie wyliczania punktacji uwzględniona zostanie liczba uczniów w szkole (informacje pozyskano z bazy SIO). Mamy nadzieję, że dzięki zmienionej formule obliczania punktacji  wyrównają się szanse mniejszych placówek.
Pozostałe składowe rankingu pozostają niezmienione.
Cząstkowe wyniki rankingu będą ogłaszane w każdym miesiącu na stronie IT Szkoły. Podsumowanie jak zwykle w czerwcu.
 
Wyniki cząstkowe -
co miesiąc
na stronie IT Szkoła.

Ranking - podsumowanie - 06.2016
Certyfikaty IT Szkoła


Uczniowie po zrealizowanym kursie mogą sobie pobrać tzw. autocertyfikat w wersji elektronicznej potwierdzający realizację kursów. Dodatkowo osobom, które chciałyby bardziej formalnie potwierdzić nabyte kompetencje proponujemy płatne certyfikaty potwierdzające zrealizowanie serii kursów (szczegóły na stronie: http://it-szkola.edu.pl/certyfikat)
Te certyfikaty są już odpłatne.

Akcja całoroczna - rozpoczęcie - 10.2015
Pakiet MSDNAA W bieżącym roku szkolnym będziemy kontynuować procedurę przyznawania dostępu do zasobów MSDNAA firmy Microsoft. Szczegółowe warunki dostępu zostaną udostępnione w dniu 9 października 2015. Na ich spełnienie będą Państwo mieli ok. miesiąca. Planowany termin uruchomienia dostępu do pakietu to 6 listopada 2015. Zachęcamy aby uczniowie - szczególnie, ci, którzy zarejestrowali się jako nowi użytkownicy przypisali się do nauczycieli i przeglądali kursy, które potencjalnie będą chcieli zrealizować aby uzyskać dostęp do MSDNAA. 09.10.2015 -
ogłoszenie warunków dostępu
06.11.2015 - uruchomienie dostępu do pakietu


AKCJE EDUKACYJNE W PARTNERSTWIE
Oprócz stałych pozycji programu IT Szkoła będziemy proponować udział w akcjach edukacyjnych, których jesteśmy partnerem.

Najbliższe planowane wydarzenia to:

- IBM's „MEA University" program edukacyjny dla nauczycieli i uczniów (szczegółowa informacja oraz rekrutacja w październiku 2015)

- udział w akcji eSkills for jobs - szczegóły udziału w październiku 2015.

O wszystkich wydarzeniach będziemy Państwa informować za pośrednictwem newslettera oraz na stronie projektu i profilu Facebook.

NOWE ZASOBY
Na koniec zachęcam Państwa do przejrzenia nowych zasobów, które udostępniliśmy w ramach IT Szkoły.
Uczniom dedykujemy nowe wykłady - dostępne w zakładce Wszechnica Informatyczna online (http://it-szkola.edu.pl/wonline)
Dodano wykłady o tematyce interdyscyplinarnej przedstawiające powiązania informatyki z dziedzinami takimi jak matematyka, fizyka, chemia czy biologia. W ramach wykładów, które nie są objęte klasyfikacją rankingową proponujemy tematy związane z przygotowaniem do wejścia na rynek pracy, naświetlające reguły rządzące biznesem IT.

Z myślą o Państwu - nauczycielach udostępniliśmy wyniki pracy wykładowców i nauczycieli, którzy tworzyli scenariusze lekcji i materiały pomocnicze w ramach dwóch projektów interdyscyplinarnych, w których informatyka występuje w powiązaniu z dziedzinami matematyki, fizyki, chemii i biologii. Mamy nadzieję, że scenariusze i materiały tam dostępne będą dla Państwa kopalnią pomysłów na trochę inne lekcje oraz wsparciem w codziennej pracy z uczniami.

Materiały dostępne są w zakładce Kursy dla nauczycieli (http://it-szkola.edu.pl/kursyn) - pod hasłem - informatyka interdyscyplinarnie.

NOWE FORMY DYDAKTYCZNE

  • KURSY BLENDED LEARNING

Zdecydowanie bohaterem tego sezonu IT Szkoła będą wykłady i kursy z wykorzystaniem formuły telekonferencji. W tej chwili ma miejsce trzecia już edycja kursu z zakresu baz danych realizowana na odległość tzw. metodą synchroniczną, której zaletą jest kontakt online z wykładowcą (wizja, dźwięk, zdalny pulpit). Odbiór kursu przez uczestników jest bardzo pozytywny.
Opracowujemy ofertę nowych tematów szkoleń dla nauczycieli realizowanych tą właśnie metodą (aktualnie wykorzystujemy środowisko LYNC firmy Microsoft). Będziemy Państwa sukcesywnie informować o nowych kursach.

  • WYKŁADY W FORMULE TELEKONFERENCJI

Od drugiego semestru chcemy też Państwu zaproponować wykłady realizowane przez wykładowców akademickich z opcją telekonferencji. Wykłady będą realizowane zdalnie w umówionym czasie, w kilku placówkach równolegle. Uczniowie będą mogli zadawać pytania na żywo prowadzącemu.
Ofertę dostępnych tematów oraz wymagane warunki techniczne jakie trzeba spełnić aby zamówić wykład do szkoły udostępnimy wkrótce.

 

Aby wziąść udział w programie należy zarejestrować się na portalu IT Szkoła i skontaktować z koordynatorem projektu w szkole.

Koordynatorzy zapraszają do kontaktu

Urszula Pietrzak Marek

Paweł Wach