Nauczyciele języka angielskiego informują, że w dniach 11.01.2016 - 15.01.2016 w naszej szkole będą odbywały się zajęcia w ramach projektu  'WORLD TALKS' - jest to kontynuacja projektu 'MAKE IT POSSIBLE', który miał miejsce w poprzednich latach.

Tym razem  przyjadą do nas wolontariusze z  Brazylii oraz  Włoch  i będą prowadzić z uczniami warsztaty językowo - kulturowe. Warsztaty te będą odbywały się od poniedziałku do środy w godzinach 8.55  - 14.20. Klasy biorące udział w projekcie będą podzielone na dwie grupy (wg. dziennika). Pierwsza grupa będzie miała zajęcia od godz. 8.55 do 11.30, a druga od 11.45 do 14.20.

revcoll.com

W czwartek zajęcia będą odbywać się od godz. 12.00 do godz. 15.00 (będą w nich uczestniczyć wybrani  uczniowie), a w piątek od godz. 8.55 do 12.30 ( w tym dniu klasa 2TE2 będzie miała zajęcia z wolontariuszami w całości) 2Ti2 

- poniedziałek (11.01.2016) 2TE,

- wtorek (12.01.2016) 2Ti,

- środa (13.01.2016) wybrani uczniowie,

- czwartek (14.01.2016) 2TE2 - piątek (15.01.2016.

Wszystkie zajęcia w ramach projektu będą prowadzone w sali 010.

Nauczyciele uczący w klasach biorących udział w projekcie proszeni są o zwalnianie z zajęć uczniów biorących dział w warsztatach (wg. powyższego harmonogramu), a nauczyciele mający tam lekcje według planu o przeniesienie się do wyznaczonych sal.

Uczniowie biorący udział w projekcie , jeżeli mają lekcje przed rozpoczęciem warsztatów i po ich zakończeniu, zobowiązani są być na nich obecni. Uczniowie opiekujący się wolontariuszami są zwolnieni z zajęć w godz. 7.10-8.55 i po godz. 14.20.

Koordynator projektu: Maria Mamczarz