Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

 

Nauczyciele języka angielskiego informują, że w dniach 11.01.2016 - 15.01.2016 w naszej szkole będą odbywały się zajęcia w ramach projektu  'WORLD TALKS' - jest to kontynuacja projektu 'MAKE IT POSSIBLE', który miał miejsce w poprzednich latach.

Tym razem  przyjadą do nas wolontariusze z  Brazylii oraz  Włoch  i będą prowadzić z uczniami warsztaty językowo - kulturowe. Warsztaty te będą odbywały się od poniedziałku do środy w godzinach 8.55  - 14.20. Klasy biorące udział w projekcie będą podzielone na dwie grupy (wg. dziennika). Pierwsza grupa będzie miała zajęcia od godz. 8.55 do 11.30, a druga od 11.45 do 14.20.

revcoll.com

W czwartek zajęcia będą odbywać się od godz. 12.00 do godz. 15.00 (będą w nich uczestniczyć wybrani  uczniowie), a w piątek od godz. 8.55 do 12.30 ( w tym dniu klasa 2TE2 będzie miała zajęcia z wolontariuszami w całości) 2Ti2 

- poniedziałek (11.01.2016) 2TE,

- wtorek (12.01.2016) 2Ti,

- środa (13.01.2016) wybrani uczniowie,

- czwartek (14.01.2016) 2TE2 - piątek (15.01.2016.

Wszystkie zajęcia w ramach projektu będą prowadzone w sali 010.

Nauczyciele uczący w klasach biorących udział w projekcie proszeni są o zwalnianie z zajęć uczniów biorących dział w warsztatach (wg. powyższego harmonogramu), a nauczyciele mający tam lekcje według planu o przeniesienie się do wyznaczonych sal.

Uczniowie biorący udział w projekcie , jeżeli mają lekcje przed rozpoczęciem warsztatów i po ich zakończeniu, zobowiązani są być na nich obecni. Uczniowie opiekujący się wolontariuszami są zwolnieni z zajęć w godz. 7.10-8.55 i po godz. 14.20.

Koordynator projektu: Maria Mamczarz