1) Dotyczy stypendystów i opiekunów stypendiów zawodowych,

2) Dotyczy uczniów stpendiów za wyniki z gimnazjum (uczniów klas pierwszych),

Ad 1) Nauczycieli opiekunów i stypendystów stypendiów zawodowych zapraszam na zebranie na dużej przerwie (11:30) w sali 205 w poniedziałek 4 stycznia 2016r - będzie omówiony sposób wypełniania dokumentacji i zakres możliwych wydatków oraz możliwa tematyka projektów.

revcoll.com

Ad 2) Uczniów klas pierwszych którzy starali się o stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych zapraszam na zebranie w poniedziałek 4 stycznia na przerwie 10:35 do sali 204W