Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 istnieje możliwość skorzystania z programu „Wyprawka Szkolna 2020”. Dofinansowanie do zakupu podręczników przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Do uzyskania dofinansowania niezbędne jest złożenie stosownych dokumentów wg załączników oraz dołączenie dowodu zakupu. Uzupełnione dokumenty należy złożyć w gabinecie 103w w piątek 4.03.2020 w godz. 7.00-10.00 lub w poniedziałek 7.09.2020, 7.00-10.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej wg załączonego adresu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z pedagogiem lub psychologiem szkolnym w terminie do 07.09.2020:

mgr Izabela Kołdej pedagog szkolny s.103w tel. 48 344 81 16 wew. 2103 (czwartek w godz. 15.30-17.30, piątek 7.00-11.00)

mgr Ilona Banaszek psycholog szkolny s.222 tel. 48 344 81 16 wew. 1222 (czwartek w godz. 9.00-11.00, piątek 7.00-11.00)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001227/O/D20201227.pdf

Ośwadczenie do pobrania

Wniosek do pobrania