Od dnia 21.06.2018 rozpoczyna się konkurs „Z Elektronikiem w 3D”.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie projektu 3D dowolnego przedmiotu użytkowego z praktycznym zastosowaniem, lub innego projektu 3D możliwego do wydrukowania na drukarce 3D.

Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie konkursu: regulamin konkursu.

 

HARMONOGRAM KONKURSU

"Z Elektronikiem w 3D"

 

Lp.

Ostateczny termin*

Wydarzenie

1.

30.09.2018 r.

Zgłoszenia uczniów do Konkursu (z podaniem danych opiekuna projektu).

2.

15.12.2018 r.

Zakończenie I etapu konkursu - przesłanie prac do Organizatora Konkursu, wraz z wypełnioną dokumentacją techniczną.

3.

15.01.2019 r.

Wyłonienie 5 prac do II etapu Konkursu.

4.

15.02.2019 r.

Drukowanie prac wyłonionych po I etapie Konkursu.

5.

28.02.2019 r.

Ocena prac wybranych do II etapu Konkursu.

Ogłoszenie wyników Konkursu.

Wręczenie dyplomów i nagród

 

* Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów. Wszelkie zmiany w harmonogramie będą publikowane na stronie szkoły: www.elektronik.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.