Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Od dnia 21.06.2018 rozpoczyna się konkurs „Z Elektronikiem w 3D”.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie projektu 3D dowolnego przedmiotu użytkowego z praktycznym zastosowaniem, lub innego projektu 3D możliwego do wydrukowania na drukarce 3D.

Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie konkursu: regulamin konkursu.

 

HARMONOGRAM KONKURSU

"Z Elektronikiem w 3D"

 

Lp.

Ostateczny termin*

Wydarzenie

1.

30.09.2018 r.

Zgłoszenia uczniów do Konkursu (z podaniem danych opiekuna projektu).

2.

15.12.2018 r.

Zakończenie I etapu konkursu - przesłanie prac do Organizatora Konkursu, wraz z wypełnioną dokumentacją techniczną.

3.

15.01.2019 r.

Wyłonienie 5 prac do II etapu Konkursu.

4.

15.02.2019 r.

Drukowanie prac wyłonionych po I etapie Konkursu.

5.

28.02.2019 r.

Ocena prac wybranych do II etapu Konkursu.

Ogłoszenie wyników Konkursu.

Wręczenie dyplomów i nagród

 

* Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów. Wszelkie zmiany w harmonogramie będą publikowane na stronie szkoły: www.elektronik.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.