STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE WYPŁACANE BĘDĄ OD 12.02.2018 W KSIĘGOWOŚCI SZKOŁY W GODZINACH OD 9.00 DO 14.00