Dni 2, 4, 5, 8 i 9 maja 2017 są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla wszystkich uczniów. W tych dniach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla chętnych uczniów.

Od godziny 9.00 dyżury pełnią:

02.05.2017

  1.  Małgorzata Nagrodzka

04.05.2017

  1. Monika Stępień
  2. Zbigniew Wosion

05.05.2017

  1. Tomasz Kośka
  2. Małgorzata Cichawa

08.05.2017

  1. Anna Chrzanowska

09.05.2017

  1. Paweł Wach