Dzień 12.01.2017r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla wszystkich uczniów. W tym dniu szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla chętnych uczniów.

Od godziny 9.00 dyżury pełnią:

  1. Małgorzata Cichawa
  2. Małgorzata Jałowska