Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

HARMONOGRAM WYDAWANIA WYNIKÓW MATUR  BUDYNEK PSP 27– 05 LIPCA 2021 R.

 

SALA 205 GODZ. 8.00 – KLASA 4TI1

SALA 206 GODZ. 8.10 – KLASA 4TM2

SALA 207 GODZ. 8.20 – KLASA 4TM1

SALA 208 GODZ. 8.30 – KLASA 4TI2

SALA 209 GODZ. 8.40 – KLASA 4TI3

SALA 210 GODZ. 8.50 – KLASA 4TE1

SALA 211 GODZ. 9.10 – KLASA 4TAE

SALA 212 GODZ. 9.20– KLASA 4TI4

SALA 213 GODZ. 9.30 – KLASA 4TT

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE  ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANYCH Z COVID-19

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja 20.05.2021 r.)

Informujemy, że wszystkie materiały dotyczące  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012, 2017 i 2019) są dostępne na stronie: https://www.testy.egzaminzawodowy.info

W Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne,  oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana.  Dostęp do materiałów jest BEZPŁATNY.

ZASTĘPSTWA 19.10.2020

Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli: K. Kozieł, M. Owczarek i M. Stępień są wprowadzone do dziennika Librus.

Poniżej zastępstwa nie wprowadzone do dziennika:

Nr lekcji

Nauczyciel nieobecny

Klasa

Zastępstwo

  1. Gregorek Tabor

1

3TI3

Lekcja odwołana

2 - 3

4TI1

Lekcje odwołane

4 - 5

4TI2

Łukasz Rylski – grupy łączone

6 - 7

3TI1

Łukasz Rylski – grupy łączone

R. Okrutny

2

2TTA

Wszystkie lekcje odwołane

3

1P2

4

4TAE

5

4TAE

7

2TTA

B.Czerska

1

2TE

Wszystkie lekcje odwołane

2

2M

3

2M

4

2M

Dyrektr ZSE przypomina, że egzaminy poprawkowe odbędą się w następujących terminach:

24.08.2020 r. - język angielski i fizyka

25.08.2020 r. - matematyka i język polski

Egzamin rozpoczyna się  o godzinie 8.30 częścią pisemną, następnie część ustna około godziny 9.40