Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

HARMONOGRAM

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

w Zespole Szkół Elektronicznych

sesja zima 2020

CZĘŚĆ PISEMNA

Kwalifikacja

Data

Godzina

E.12 poprawa

10.01.2020

10.00

E.15 poprawa

E.06 poprawa

10.01.2020

12.00

E.13 poprawa

10.01.2020

12.00

E.18 kl 4TM

10.01.2020

12.00

E.14 kl 4TI, 4TTinf, absolwenci

10.01.2020

14.00

E.16 4TTteleinf

10.01.2020

14.00

E.20 kl. 4TE1 i 4TE2

10.01.2020

14.00

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

E.18 kl 4TM

09.01.2020

9.00

E.20 kl. 4TE1 i 4TE2

09.01.2020

13.00

E.14 4TI, 4TTinf, absolwenci

14.01.2020

8.00, 12.00, 16.00

E.03

20.01.2020

9.00

E.16

29.01.2020

8.00, 12.00, 16.00

E.12 poprawa

30.01.2020

8.00

E.13 poprawa

06.02.2020

8.00, 12.00, 16.00

07.02.2020

8.00, 12.00, 16.00

08.02.2020

8.00, 12.00

 

Wszystkich uczniów klas 4TI1, 4TI2, 4TI3 i 4TTI informuję, że w holu na parterze wywieszone zostały listy szczegółowe na egzamin z kwalifikacji E.14 i E.16 w sesji lato 2019.

Proszę o zapoznanie się z terminem egzaminu z części pisemnej i praktycznej.

Krystyna Dasiewicz

HARMONOGRAM

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

w Zespole Szkół Elektronicznych

sesja lato 2019

CZĘŚĆ PISEMNA

Kwalifikacja

Data

Godziny

E.03

18.06.2019

10.00

E.12 poprawa

E.15 poprawa

E.06

18.06.2019

12.00

E.13

E.14

18.06.2019

14.00

E.16

E.20 poprawa

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

E.20

17.06.2019

13.00

E.03

24.06.2019

9.00, 15.00

25.06.2019

9.00, 15.00

26.06.2019

9.00, 15.00

E.06

24.06.2019

9.00, 15.00

25.06.2019

9.00, 15.00

26.06.2019

9.00, 15.00

27.06.2019

9.00, 15.00

E.14

27.06.2019

8.00, 12.00

E.13

26.06.2019

8.00, 12.00, 16.00

27.06.2019

8.00, 12.00, 16.00

28.06.2019

8.00, 12.00, 16.00

01.07.2019

8.00, 12.00, 16.00

02.07.2019

8.00, 12.00

E.16

28.06.2019

8.00, 12.00, 16.00

E.12 poprawa

29.06.2019

8.00

Wszystkim zainteresowanym przypominam, że koło pokoju nauczycielskiego wywieszone są szczegółowe listy na egzamin zawodowy, część praktyczna z kwalifikacji E.12 i E.13.

Egzamin odbędzie się po feriach 12 i 13 lutego 2019 r.

Przypominam również, że na egzamin zgłaszacie się z dokumentem tożsamośći i czarno piszącym długopisem na 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu.

POWODZENIA!

HARMONOGRAM

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

w Zespole Szkół Elektronicznych

sesja zima 2019

CZĘŚĆ PISEMNA

Kwalifikacja

Data

Godzina

E.12 poprawa

10.01.2019

10.00

E.15 poprawa

E.13 poprawa

10.01.2019

12.00

E.14 poprawa

10.01.2019

14.00

E.16 poprawa

E.20 kl. 4TE1 i 4TE2

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

E.20 kl. 4TE1 i 4TE2

09.01.2019

13.00

E.14 poprawa

14.01.2019

8.00

E.12 poprawa

12.02.2019

8.00, 12.00, 16.00

13.02.2019

8.00

E.13 poprawa

12.02.2019

8.00, 12.00, 16.00

13.02.2019

8.00, 12.00

Podkategorie