Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Poniższa informacja jest przeznaczona dla:

  1. uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2017/2018
  2. absolwentów LO, którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych: 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017
  3. absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017
  4. absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich
  5. osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument - potwierdzający wykształcenie średnie - wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej
  6. osób, które w roku szkolnym 2017/2018 uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.

czytaj całość

Próbna matura z informatyki przeprowadzona zgodnie z procedurami maturalnymi odbędzie się 12 stycznia 2016r. (wtorek), godz. 9.00. Zapisy w sali 204W do piatku  8 stycznia 2016 r.

Ogólnopolska próbna matura z informatyki jest organizowana już po raz szósty przez Zakład Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego Torunskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu. W tym roku wśród  organizatorów są również przedstawiciele Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwerystetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

revcoll.com

Czytaj więcej...

Podkategorie