Sprawdzenie komputerów na maturę z informatyki

Dnia 16 czerwca w godzinach od 11.00 do 13.00 odbędzie się sprawdzenie komputerów oraz wylosowanie stanowisk na maturę z informatyki. Osoby zdające proszone są o punktualne przybycie w danym czasie do sal w których zdają egzamin maturalny, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa COVID-19.