Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi na egzamin maturalny.

Wytyczne do przekazania zdającym na sali egzaminacyjnej